Yeni ISO/DIS14119:2021’deki değişiklikler nelerdir? What is going to change with new ISO/DIS 14119:2021 ?

ISO/DIS 14119:2021 Koruyucular ile beraber olan interlock tertibatları-Tasarım ve seçim için prensipler taslak standartı görüşe açıldı.
İlk bakışta göze çarpan değişiklikler:

  • Interlock Tip üyelerinin arasına yeni bir üye katılmış, Type1,2,3,4 olarak bildiğimiz her eğitimde üzerinden geçtiğimiz tabloda artık Type 5′ de bulunuyor🙂

Yeni bir teknoloji mi geliyor diye heyecanlandırsa da, aslında ISO 14119:2013 “Trapped Key Interlocking System” olarak geçen tanım “Type 5 interlocking systems” olarak geçiyor🙂

  • ISO/TR 24119 interlock cihazlarının seri bağlandıklarında ortaya çıkan hata maskelemenin değerlendirilmesi (Fault masking) teknik raporu artık yeni 14119 ile birlikte Annex K olarak standartın içerisinde olacak. İkinci bir pdf açmaya gerek kalmayacak özetle🙂
  • ISO/TS 1987 Trapped keyler ile ilgili standart da aynı şekilde yeni 14119’un içerisine ekleniyor.

ISO/DIS 14119:2021 draft standard just published and here you can find main changes compared to the previos edition are as follows :

  • “Trapped key interlocking systems” are defined as “Type 5 interlocking systems”
  • “ISO/TR 24119 “Safety of machinery — Evaluation of fault masking serial connection of interlocking devices associated with guards with potential free contacts” integrated in a new normative Annex K “
  • “ISO/TS 19837 “Safety of machinery — Trapped key interlocking devices — Principles for design and selection” is integrated as new normative Annex L with specific requirements for type 5 interlockingdevices ‑ key interlocking devices;”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *